Folosim cookies pentru a va oferi o experienta personalizata. Click aici pentru mai multe informatii despre cookies si modul lor de folosire.

Contractul cu clientul

PARTILE CONTRACTANTE

Societatea  VACANTA DE VIS  ÔÇô AGENTIA TA  DE TURISM SRL . cu sediul social in Sibiu, Str Aleea Sevis, nr 8 ,ap 38  si punct de lucru in SIBIU, Str Somesului  Nr. 28, cod postal 550003, cod fiscal  33363967 inregistrata la Reg Com Sibiu  sub Nr.  J 32/597/2014   avand conturile  RO90BTRLRONCRT0258446001 RON  , RO40BTRLEURCRT0258446001 EUR  deschis la Banca Transilvania Sibiu, Tel  0269/220221 , mobil  0731/018938, 0722/453560 , site  www.vacanta-de-vis.ro, e-mail: office@vacanta-de-vis.ro, licenta categoria Tour Operatoare nr. 925/28,01,2019,   reprezentata prin DORDEA CLAUDIA GABRIELA ├«n calitate de Administrator, denumita ├«n continuare  ÔÇ×Agentia de Turism Intermediara``-AGENTIA  PRIN  
si Turistul
Numele. ............................................................ ............................................................
Adresa ............................................................  ORAS ............................................................
CNP ............................................................ SERIA CARTE IDENTITATE ............................................................ ............................................................
Nr telefon  ............................................................
Adresa email ............................................................


au convenit încheierea prezentului contract, în conformitate cu prevederile O. G. nr. 2/2018 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice
 I. Obiectul contractului ├«l constituie v├ónzarea de c─âtre Agen┼úie a pachetului de servicii turistice ├«nscris ├«n voucher, bilet de odihn─â tratament, bilet de excursie, anexat la prezentul contract, ┼či eliberarea documentelor de plat─â si calatorie.
 II. Pre┼úul  SE ECHITA IN EURO ! In cazul in care se achita in lei, valoarea in RON este calculata la cursul de BNR + 2% (comis. De risc valutar)

 III. Drepturile ┼či obliga┼úiile Agen┼úiei                                                                                                                                                                      
   3.1 ├Än  cazul ├«n care Agen┼úia este nevoit─â s─â modifice una dintre prevederile esen┼úiale ale contractului, are obliga┼úia s─â informeze turistul cu cel pu┼úin 15 zile ├«nainte de data plec─ârii cu exceptia cazurilor de la 3.4.
   3.2 Agentia poate s─â modifice pre┼úul contractului, ├«n sensul major─ârii pana in cota de maxim 8% situatie in care turistul este obligat sa achite diferentele  dac─â modificarea are loc ca urmare a varia┼úiilor costurilor de transport,ale petrolului, taxe cherosen ,ale redeven┼úelor ┼či ale taxelor aferente serviciilor de aterizare, debarcare/├«mbarcare ├«n porturi, feriboturi  ┼či aeroporturi ┼či ale taxelor de turist ori ale cursurilor de schimb valutar aferente pachetului de servicii turistice contractat.
  3.3 In cazul achizitionarii unui pachet de servicii de calatorie avand in componenta si asigurarea transportului pe cale aeriana, Transportatorul Aerian, in mod unilateral si fara vreun acord prealabil  are dreptul de a modifica orele de zbor iar turoperatorul in  si sau aeroportul. Prin urmare, agentiile  nu sunt raspunzatoare pentru decolarea/aterizarea avioanelor la o alta ora decat cea inscrisa in programul turistic. Pentru aceste intarzieri, compania aeriana este obligata sa asiste calatorii conform Regulamentului Parlamentului European nr. 261/2004 implementat prin HG nr. 1912/2006. Orice problema privind operarea zborului si actiunile adiacente acestuia intra sub competenta si responsabilitatea transportatorului, biletul de avion reprezentand contractul intre pasager si transportator. In cazul acestor pachete de servicii de calatorie, ziua de plecare si ziua de sosire nu sunt considerate zile de calatorie, acestea fiind destinate transportului. In cazul anularii zborului ca urmare a insolvabilitatii, falimentului, lichidarii sau incapacitatii de plata a Transportatorului Aerian, Agentia va depune toate diligentele si va actiona cu buna-credinta pentru a oferi alternative pentru efectuarea serviciilor. Cu toate acestea, agentiile sunt exonerate de orice raspundere pentru eventualele prejudicii, de orice natura, cauzate calatorilor, aceste daune fiind imputabile companiei aeriene in baza Regulamentului Parlamentului European nr. 261/04 implementat prin HG nr. 1912/2006. Pentru situatia in care agentia organizatoare  modifica aeroportul de decolare / aterizare , intreaga responsabilitate ii revine acesteia.
 3.4. Agen┼úia nu  este r─âspunz─âtoare in urm─âtoarelor cazuri:
   a) c├ónd ne├«ndeplinirea sau ├«ndeplinirea defectuoas─â a obliga┼úiilor asumate prin contract se datoreaz─â turistului;
   b) c├ónd ne├«ndeplinirea obliga┼úiilor se datoreaz─â unor cauze de for┼ú─â major─â sau unor ├«mprejur─âri pe care nici Agen┼úia, nici prestatorii de servicii nu le puteau prevedea sau evita (modific─âri de orar sau de itinerar, ├«nt├órzieri ├«n traficul mijloacelor de transport,  defectarea mijlocului de transport, accident, blocaje, lucrari sau reparatii pe drumurile publice, neindeplinirea grupului minim etc.).
3. 5. Agen┼úia are obliga┼úia s─â furnizeze ├«n scris turistului, ├«n termen de  24 ore ├«nainte de data plec─ârii, urm─âtoarele informa┼úii:
   a) orarele, locurile escalelor ┼či leg─âturile, precum ┼či, dup─â caz, locul ce urmeaz─â s─â fie ocupat de turist ├«n fiecare dintre mijloacele de transport incluse ├«n contract;
   b) denumirea si numerele de telefon  ale reprezentan┼úei locale a organizatorului ori, ├«n lipsa acesteia, un num─âr de apel de urgen┼ú─â care s─â ├«i permit─â contractarea organizatorului                                                                                                                                                      3.6. Agentia de turism organizatoare isi rezerva dreptul de a efectua modificari programului (efectuandu-l in integralitatea lui) si a serviciilor (autocar, hotel, restaurant, etc.), oferind servicii similare.                                                                                                                                                                   

   IV. Drepturile ┼či obliga┼úiile turistului                                                                                                                                                                                               
   4.1. ├Än cazul ├«n care turistul nu poate s─â participe la c─âl─âtoria turistic─â, acesta poate s─â cesioneze contractul  doar cu acordul si in conditiile acceptate de agentia organizatoare  unei terte persoane care ├«ndepline┼čte toate condi┼úiile aplicabile pachetului de servicii turistice contractat, cu obliga┼úia de a anun┼úa ├«n scris Agen┼úia . ├Än acest caz Agen┼úia reziliaz─â contractul cu turistul care cesioneaz─â contractul ┼či ├«ncheie un alt contract cu noul turist. Pentru c─âl─âtoriile individuale, ├«n cazul ├«n care mijlocul de transport este avionul, transferul poate fi efectuat numai dac─â exist─â posibilitatea cesionarii  locului de zbor. Turistul care cedeaz─â pachetul s─âu de servicii, precum ┼či cesionarul sunt responsabili ├«n mod solidar la plata pre┼úului c─âl─âtoriei ┼či a eventualelor costuri suplimentare ap─ârute cu ocazia acestei ced─âri.
 4. 2. Turistul are obliga┼úia s─â respecte programul de  intrare respectiv iesire de la unitatile de cazare conform orarului fiecarei unitati de cazare.   .
  4.3. ├Än cazul ├«n care pre┼úurile stabilite ├«n contract sunt majorate cu peste 8% , turistul poate accepta sau  rezilia contractul in termen de 24 ore , av├ónd dreptul la rambursarea de c─âtre Agen┼úie a sumelor pl─âtite in conditiile si termenele de plata ale  turoperatorului.                                                     
4.4 Facultativ, turistul (client al agen╚Ťiei) poate ├«ncheia la orice broker de asigurare o asigurare medicala si/sau o asigurare storno care s─â-l desp─âgubeasc─â cu costul pachetului contractat prin agen╚Ťie ├«n cazul ├«n care nu poate efectua c─âl─âtoria din motive de boal─â sau alte situa╚Ťii acoperite , iar ├«n cazul ├«n care nu ├«ncheie aceast─â asigurare sau asigurarea pe care o va ├«ncheia nu acoper─â toate situa╚Ťiile de ├«mpiedicare ce pot ap─ârea, acesta intelege ca  nu se poate ├«ndrepta cu preten╚Ťii ├«mpotirva agen╚Ťiei, respectiv nu solicit─â ca aceasta s─â-i restituie costul pachetului turistic sau s─â-i achite alte desp─âgubiri.                                                                                                                                                                                                     4.5 . Turistul este obligat s─â comunice Agen┼úiei, ├«n termenul comunicat de turoperator de la primirea ├«n┼čtiin┼ú─ârii prev─âzute la cap. III pct. 1, hot─âr├órea sa de a opta pentru: a) rezilierea contractului in conditiile turoperatorului     b) acceptarea noilor condi┼úii ale contractului.
   4.6. ├Än cazul ├«n care turistul reziliaz─â contractul sau c─âl─âtoria turistic─â  se anuleaz─â  ├«naintea datei de plecare, turistul are dreptul:
   a) s─â accepte la acela┼či pre┼ú un alt pachet de servicii turistice de calitate echivalent─â sau superioar─â, propus de Agen┼úie;
   b) s─â accepte un pachet de servicii turistice de calitate inferioar─â, propus de Agen┼úie, cu rambursarea in conditiile turoperatorului a diferen┼úei de pre┼ú;
   c)  s─â i se ramburseze   toate sumele achitate ├«n virtutea contractului, dup─â ce Agen╚Ťiei i au fost restituite  de c─âtre Turoperator sumele virate  c─âtre acesta                                                                                                                                                                                                                 d) sa accepte un pachet de servicii de calitate superioara cu achitarea diferentei in plus
  4.7. .Turistul are dreptul s─â denun╚Ťe unilateral  ├«n orice moment, ├«n tot sau ├«n parte, contractul, ├«ns─â ├«n cazul ├«n care denun╚Ťarea intervine ├«n termenele prev─âzute la punctul V, este obligat s─â desp─âgubeasc─â Agentia pentru prejudiciul creat acesteia. Dac─â turistul solicit─â schimbarea hotelului, structurii camerelor sau a oric─ârora dintre servicii, aceasta echivaleaz─â cu rezilierea contractului, cu aplicarea penalit─â┼úilor communicate de turoperator legale la momentul respectiv, ┼či ├«ncheierea unui nou contract.
  4.8. Turistul este obligat s─â achite la recep┼úia unit─â┼úii hoteliere taxa de sta┼úiune, taxa de salubrizare, precum ┼či alte taxe locale, f─âr─â a putea pretinde desp─âgubiri sau returnarea sumelor de la Agen┼úie.
  4.9. Turistul este obligat s─â prezinte la recep┼úia unit─â┼úii hoteliere actele sale de identitate, precum ┼či documentul de c─âl─âtorie eliberat (voucher, bilet de odihn─â ┼či/sau de tratament), ├«n vederea acord─ârii serviciilor turistice.                                                                                                                           4.10 . Turistul poarta intreaga raspundere pentru respectarea prevederilor legale privind regimul vizelor, al documentelor de calatorie, regimul vamal, sanitar etc. ale tarilor de destinatie sau tranzitate.Turistul are obligatia sa verifice documentele de calatorie (bilete, vouchere etc.) precum si alte documente eliberate de Agentia de turism organizatoare si sa retina toate informatiile furnizate de reprezentantii agentiei, indiferent de forma prezentarii (scris sau verbal). Copiii minori (sub 18 ani) pot iesi din tara  in conditiile legislatiei in vigoare:( exemplu   a)sunt insotiti de ambii parinti sau   b) sunt insotiti de un parinte care are acordul notarial sau cerificatul de deces al celuilalt ori hotarare judecatoreasca definitiva de incredintare a copilului, etc. sau   c) sunt insotiti de un insotitor care are asupra sa propriul certificat de cazier judiciar si declaratiile notariale ale celor doi parinti ),  nerespectarea dispozitiilor legale in acest sens implicand responsabilitatea directa parinteasca.Pentru o informare optima, Agentia recomanda si consultarea site-ului http://www.politiadefrontiera.ro.                                                                                                                                                                         
   V. Renun┼ú─âri, penaliz─âri, desp─âgubiri
   5.1. ├Än cazul ├«n care turistul renun┼ú─â din vina sa la pachetul de servicii turistice care face obiectul prezentului contract, el datoreaz─â Agen┼úiei penaliz─âri dup─â        cum urmeaz─â:
   a) 50 % din pre┼úul pachetului de servicii, dac─â renun┼úarea se face cu mai mult de 31 de zile calendaristice ├«nainte de data plec─ârii;
   b) 100% din pre┼úul pachetului de servicii, dac─â renun┼úarea se face ├«ntr-un interval mai mic de 30 zile ├«nainte de plecare sau pt neprezentarea la program. La ofertele   FIRST MINUTE,  LAST MINUTE ÔÇô PENALIZAREA este  100% IN CAZ DE ANULARE, SCHIMBARI DE  PERIOADA SI DE NUME
  5.2. Pentru biletele de odihn─â ┼či/sau de tratament cump─ârate prin organiza┼úii sindicale, Agen┼úia va face restituiri numai ├«n baza cererilor de renun┼úare contrasemnate ┼či ┼čtampilate de reprezentantul organiza┼úiei sindicale.
  5.3. ├Än cazul ├«n care o ambasad─â refuz─â s─â acorde viza de intrare pentru efectuarea pachetului de servicii, turistului i se vor aplica penalizarile echivalente cu pretrul contractului. Agentia recomanda consultarea site-ului: http://www.mae.ro/node/1422, pentru informatii complete privind regimul vizelor. In cazul in care calatorul nu isi respecta obligatia de a se informa cu privire la formalitatile suplimentare necesare in vederea efectuarii calatoriei, care nu sunt in sarcina Agentiei (de ex. necesitatea obtinerii vizei sau necesitatea de a avea pasaport sau/si carte de identitate sau orice alte documente suplimentare - enumerarea fiind exemplificativa), Agentiile  sunt exonetare in acest caz  de orice raspundere in cazul imposibilitatii efectuarii calatoriei.
  5.4. ├Än cazul ├«n care turistul care a intrat pe teritoriul statului ├«n care se realizeaz─â pachetul de servicii turistice refuz─â s─â se mai ├«ntoarc─â ├«n Rom├ónia ┼či autorit─â┼úile din ┼úara respectiv─â fac cheltuieli de orice natur─â cu acesta, turistul respectiv are obliga┼úia de a suporta toate aceste cheltuieli.
  5.5. Penaliz─ârile echivalente cu pre┼úul contractului se aplic─â ┼či ├«n cazul ├«n care turistul nu ajunge la timp la aeroport sau la locul de plecare, dac─â nu poate pleca ├«n c─âl─âtorie pentru c─â nu are actele ├«n regul─â sau dac─â este ├«ntors de la grani┼ú─â de c─âtre poli┼úia de frontier─â.
  5.6. Turistul trebuie s─â depun─â ├«n scris cererea de renun┼úare la pachetul de servicii turistice la Agen┼úia la care a achitat serviciile. ├Än caz contrar, cererea de renun┼úare nu este luat─â ├«n considerare.
  5.7. ├Än cazul ├«n care turistul care a contractat un pachet turistic, pe care nu l-a achitat sau l-a achitat doar par╚Ťial si nu mai  sau diferen╚Ťa de pre╚Ť, acesta datoreaz─â agen╚Ťiei, pe l├óng─â sumele neachitate, ╚Öi penalit─â╚Ťi de ├«nt├órziere de 0.1% sau 0,5% pe fiecare zi de ├«nt├órziere calculate la suma neachitat─â ├«ncep├ónd de la data scaden╚Ťei acesteia ╚Öi p├ón─â la plata efectiv─â.Penalit─â╚Ťile astfel calculate pot dep─â╚Öi debitul ini╚Ťial.                                                                                                                                                                                                                                                                   VI. Reclama┼úii
   6.1. ├Än cazul ├«n care turistul este nemul┼úumit de serviciile turistice primite, acesta are obliga┼úia prealabila  de a ├«ntocmi o sesizare ├«n scris, clar ┼či explicit, la  cu privire la deficien┼úele constatate la fa┼úa locului ( hotel , restaurant),pe care o va depune la receptia hotelului sau la reprezentantul local si numai ulterior o va transmite catre Agentie  ├«n termen de 24 ore .                                                                                                                               6.2.  Agen┼úia va incerca prin intermediul turoperatorului  solu┼úionarea sesiz─ârii.      
  
              
  VII Asigur─âri                                                                                                                                                                                            7.1Turistul este asigurat pentru rambursarea cheltuielilor de repatriere ┼či/sau a sumelor achitate de el ├«n cazul insolvabilit─â┼úii sau falimentului Agen┼úiei la Societatea de Asigurare OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP cu sediul ├«n localitatea Bucuresti, Aleea Alexandru nr 51, sect 1,  Bucuresti 011822  telefon0214057420, fax 021/3114490  ,prin poli┼úa de asigurare nr. 57132/ valabilitate polita 16,01,2023-15,01,2024
   7.2 Facultativ, turistul are posibilitatea ├«ncheierii unui contract de asigurare, care s─â acopere taxele de transfer, sau a unui contract de asisten┼ú─â care s─â acopere taxele de repatriere ├«n caz de accidente, de boal─â sau deces, ori a unui contract de asigurare pentru bagaje.                                                                                                                                                                                                                        VIII. Documentele contractului se constituie ca anex─â la acesta ┼či sunt urm─âtoarele:
   oferta precontractuala, bonul de comanda,  voucherul, biletul de odihn─â-tratament, biletul de excursie, programul turistic dupa caz  
                                                    
 IX  Preturi si modalitati de plata                                                   
9.1 Pretul mentionat include toate taxele, comisioanele si taxa de rezervare (10% )din valoarea contractului cu exceptia costurilor care nu pot        fi calculate in mod rezonabil anterior incheierii contractului (penalitati de incetare,pret excursii optionale, taxe de statiune, taxe feribot.)  Taxa de rezervare va fi retinuta de agentie , inclusiv la incetarea contractului, in ipoteza unui caz de forta majora /circumstante inevitabile si extraordinarecf prevederile art 6, alin 2 coroborate cu Art 13 , alin 4 din OG 2/2018 art 1341, alin 1 si art 1635, alin 1 din Cod Civil .                  9.2. Plata serviciilor de calatorie externe aferente contractului se poate efectua intr-o singura moneda, in valuta specificata in contract sau in RON la cursul de referinta a BNR + 2%  din ziua emiterii facturii.
9.3. Plata serviciilor de calatorie interne (cu locul de desfasurare in Romania) se poate efectua si cu vouchere de vacanta. Plata serviciilor de calatorie se face respectand prevederile OUG nr. 8/2009, a normelor metodologice si anexelor acesteia. In cazul in care calatorul renunta la pachetul de servicii de calatorie achizitionat cu vouchere de vacanta, Agentia ii poate oferi acestuia un pachet de servicii de calatorie la o valoare initiala, mai putin penalitatile aferente, calculate conform prevederilor pct. 6.1. sau ii poate oferii calatorului un pachet de servicii de calatorie la o valoare mai mare fata de pachetul achizitionat initial din care au fost scazute penalitatile aferente, cu plata diferentei de pret.          9.4. Depasirea termenului de plata determina aplicarea unei penalitati de 0,3% pentru fiecare zi de intarziere, procent aplicat la suma neachitata.
9.5. Conform OUG 8/2009, in cazul renuntarii definitive la pachetul de servicii de calatorie de catre calator, agentia sau mandatarul nu pot restitui calatorului voucherele de vacanta sau contravaloarea acestora in bani si nici nu se pot cesiona.                                                            9.6. Pachetul de servicii de calatorie care poate fi achizitionat pe baza voucherelor de vacanta va cuprinde servicii de cazare (minim si obligatoriu), alimentatie publica, transport, tratament balnear, agrement, toate cu locul de desfasurare pe teritoriul Romaniei.
9.7.In cazul in care calatorul doreste sa efectueze plata prin transfer bancar, pentru serviciile achizitionate, toate costurile bancare vor revenii partii care initiaza plata, respectiv calatorului.                                                                                                                                                9.8 In cazul oricarei modificari referitoare la nume, perioada, unitate de cazare fata de contractul initial etc se pot face doar in conditiile turoperatorului (cu sau  fara taxa  )                                                                                                                                                         9.9 Conditiile de plata difera in functie de conditiile turoperatorului- tip pachet servicii, tip oferta si vor fi specificate pe bonul de comanda sau in oferta precontractula , anexe ale contractului de comercializare a pachetului turistic.
  .
  X Dispozi┼úii finale
  10.1  Litigiile aparute intre parti se vor rezolva pe cale amiabila, in caz contrar partile inteleg sa se adreseze instantelor competente de la sediul agentiei de turism intermediare Contractul va fi guvernat de legile romane in vigoare. Anularea si sau modificarea oricarei clauze nu afecteaza valabilitatea prezentului contract
  10.2 Comercializarea pachetelor de servicii turistice se va face ├«n conformitate cu prevederile prezentului contract ┼či cu respectarea prevederilor Ordonan┼úei Guvernului nr. 2/2018 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice cu modificarile ulterioare
 10.3 Responsabilitatea Agen╚Ťiei intermediare se refer─â la toate opera╚Ťiunile necesare ├«ncep├ónd cu ofertarea pachetelor turistice ╚Öi p├ón─â la eliberarea voucherului de plecare (ex. contractarea, facturare, ├«ncasarea pre╚Ťului pachetului turistic, efectuarea rezerv─ârilor la agen╚Ťia organizatoare si plata acestora) ╚Öi informa╚Ťiile legate de plecare (ex. loc ╚Öi or─â de ├«mbarcare etc.).
 10.4 Responsabilitatea Agen╚Ťiei organizatoare se refer─â la buna ╚Öi efectiva desf─â╚Öurare a pachetului turistic (ex. transport, dac─â este cazul, servicii de cazare, servicii de mas─â, excursii op╚Ťionale, asistenta turistica, etc.).Orice problema privind operarea zborului si actiunile adiacente acestuia intra in competenta si responsabilitatea transportatorului, biletul de avion reprezentand contractul intre pasager si transportator. In cazul acestor pachete de servicii turistice, ziua de plecare si ziua de sosire nu sunt considerate zile turistice, acestea fiind destinate transportului.
10.5  In cazul in care  agentia organizatoare /turoperatorul  care furnizeaza serviciile turistice angajate in acest contract se afla intr-una din urmatoarele situatii:  (caz de  incapacitate de plata,in caz de intrare in insolventa, in caz de administrare/lichidare judiciara sau  faliment) , agentia Vacanta de vis nu isi asuma  raspunderea  si nu raspunde in nici un fel atat timp cat are dovada ca a achitat serviciile turistice ale turistului catre Turoperator urmand ca turistul beneficiar al serviciilor turistice sa se indrepte  direct impotriva  Turoperatorului urmand sa isi recupereze sumele achitate reprezentant cv.pachetului turistic  fie direct de la Turoperator fie  apeland la Polita de risc de faliment a Turoperatorului.  
 10.6   Pe cale de consecin╚Ť─â, pentru orice nemul╚Ťumiri legate de efectuarea pachetului turistic ulterior eliber─ârii voucherului de c─âl─âtorie, turistul se va adresa, ├«n scris, direct c─âtre Agen╚Ťia organizatoare, ├«n termen de maxim 3 zile calendaristice de la data ├«ntoarcerii din c─âl─âtorie


 Prezentul contract a fost ├«ncheiat ├«n dou─â exemplare, c├óte unul pentru fiecare parte.

  Am fost informat, am citit, am luat la cunostinta si am inteles clauzele prezentului contract si a actelor ce constituie anexe la acesta ,   consimtind in mod liber la semnarea lui                                                                                                                                                                                         


Am fost informat, am citit, am luat la cunostinta, am inteles si sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal.                                                                  
                                                                                                                                                                                            SC VACANTA DE VIS SRL               .       NUME TURIST ............................................................ ............................................................
SEMNATURA.....................................        SEMNATURA........................................

    PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

1. Datele cu caracter personal prelucrate de VACANTA DE VIS SRL
Prelucrarea datelor cu caracter personal  reprezint─â orice opera╚Ťiune sau set de opera╚Ťiuni, care se efectueaz─â asupra datelor dumneavoastr─â cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi: colectarea, ├«nregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozi╚Ťie ├«n orice alt mod, alinierea sau combinarea, restric╚Ťionarea, blocarea, arhivarea, ╚Ötergerea sau distrugerea datelor.├Än contextul rezerv─ârii, intermedierii, ofert─ârii ╚Öi comercializ─ârii serviciilor ╚Öi/sau pachetelor de servicii de c─âl─âtorie, altor servicii turistice, evenimente culturale/sportive sau de alt─â natur─â, servicii de agrement sau c─âl─âtorii de afaceri comercializate de c─âtre VACANTA DE VIS SRL ╚Öi al men╚Ťinerii/dezvolt─ârii raporturilor comerciale/contractuale cu dumneavoastr─â, v─â putem solicita anumite date cu caracter personal.
În acest sens, VACANTA DE VIS SRL poate prelucra, printre altele, următoarele date cu caracter personal: nume, prenume, numar telefon, adresa domiciliu, adresa de e-mail, serie si nr. carte de identitate, serie si nr. pasaport, CNP, data nasterii, varsta copiilor, apartenenta la sindicate, locul de munca, numele companiei (dacă este aplicabil), numărul de înregistrare TVA (daca este cazul).
2. Persoanele vizate
Persoanele vizate, ale c─âror date pot fi prelucrate de c─âtre VACANTA DE VIS SRL, exclusiv ├«n scopul mai jos men╚Ťionat sunte╚Ťi dumneavoastr─â, ├«n calitate de c─âl─âtori/turi╚Öti/beneficiari ai serviciilor de c─âl─âtorie sau turistice, reprezentan╚Ťi/├«mputernici╚Ťi/persoane de contact de afaceri (parteneri de afaceri sau contractuali, etc.) din cadrul companiilor sau institu╚Ťiilor/autorit─â╚Ťilor publice.
3. Scopurile colect─ârii datelor cu caracter personal
Prelucram datele dumneavoastră cu caracter personal doar în următorele scopuri:
-         Rezervarea, intermedierea, ofertarea ╚Öi/sau comercializarea serviciilor ╚Öi/sau pachetelor de servicii de c─âl─âtorie, altor servicii turistice, evenimente culturale/sportive sau de alt─â natur─â, servicii de agrement sau c─âl─âtorii de afaceri, executarea contractelor ÔÇô respectiv in vederea indeplinirii obligatiilor contractuale pe care ni le asumam fata de dvs.;
-         In vederea indeplinirii obligatiilor legale stabilite in sarcina noastra.
4 -  VACANTA DE VIS SRL va considera toate informa╚Ťiile colectate de la dumneavoastr─â ca fiind confiden╚Ťiale ╚Öi nu le va partaja cu ter╚Ťi (cu excep╚Ťia turoperatorilor, unit─â╚Ťilor de cazare, transportatorilor, altor persoane fizice ╚Öi/sau juridice implicate ├«n prestarea serviciilor ╚Öi/sau pachetelor de servicii de c─âl─âtorie, altor servicii turistice, evenimentelor culturale/sportive sau de alt─â natur─â, serviciilor de agrement sau c─âl─âtoriilor de afaceri rezervate sau achizi╚Ťionate de dumneavoastr─â, respectiv partenerilor VACANTA DE VIS SRL de afaceri, inclusiv partenerilor din afara Uniunii Europene, ├«n cazul ├«n care f─âr─â partajarea datelor dumneavoastr─â nu a╚Ťi putea beneficia de toate aceste servicii men╚Ťionate mai sus) f─âr─â consim╚Ť─âm├óntul dumneavoastr─â expres ╚Öi anterior.
5   Destinatarii datelor dumneavoastr─â cu caracter personal
Destinatarii datelor ├«nseamn─â orice persoana fizic─â sau juridic─â, autoritatea public─â, agen╚Ťie sau alt organism c─âreia (c─âruia) ├«i sunt divulgate datele dvs. cu caracter personal, precum cele precizate mai jos, dar f─âr─â a se limita la: tur-operatori, unit─â╚Ťi de cazare, transportatori, alte persoane fizice ╚Öi/sau juridice implicate ├«n prestarea serviciilor ╚Öi/sau pachetelor de servicii de c─âl─âtorie, a altor servicii turistice, desf─â╚Öurarea evenimentelor culturale/sportive sau de alt─â natur─â, serviciilor de agrement sau c─âl─âtoriilor de afaceri, autorit─â╚Ťi publice centrale ╚Öi locale, autorit─â╚Ťi judec─âtore╚Öti, politie, parchet (├«n limitele prevederilor legale ╚Öi/sau ca urmare a unor cereri ├«ntemeiate ╚Öi expres formulate), etc.
Confiden╚Ťialitatea datelor cu caracter personal va fi asigurata de c─âtre VACANTA DE VIS SRL ╚Öi nu vor fi furnizate c─âtre al╚Ťi ter╚Ťi ├«n afara celor men╚Ťiona╚Ťi ├«n prezentul document                                                                                                                                                                  6. Durata prelucr─ârii datelor cu caracter personal
├Än vederea realiz─ârii scopului men╚Ťionat, VACANTA DE VIS SRL va prelucra datele dumneavoastr─â cu caracter personal pe toat─â perioada de desf─â╚Öurare a activit─â╚Ťilor , VACANTA DE VIS SRL  pana ├«n momentul ├«n care dumneavoastr─â sau reprezentantul legal/├«mputernicit al dvs., veti exercita dreptul de opozi╚Ťie/ de ╚Ötergere (cu excep╚Ťia situa╚Ťiei ├«n care VACANTA DE VIS SRL prelucreaz─â datele ├«n baza unei obliga╚Ťii legale sau justific─â un interes legitim). Ulterior ├«ncheierii opera╚Ťiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal, ├«n scopul pentru care au fost colectate, dac─â dumneavoastr─â sau reprezentantul legal/├«mputernicit nu veti exercita dreptul de opozi╚Ťie/de ╚Ötergere, conform legii, aceste date vor fi arhivate de c─âtre VACANTA DE VIS SRL pe durata de timp prev─âzut─â ├«n procedurile interne VACANTA DE VIS SRL ╚Öi/sau vor fi distruse.
7  Drepturile persoanelor vizate                                                                                                                                                          ├Än rela╚Ťia cu  VACANTA DE VIS SRL , dumneavoastr─â beneficia╚Ťi conform prevederilor legale aplicabile de urm─âtoarele drepturi: dreptul de a fi informat, dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul de ╚Ötergere a datelor, dreptul la restric╚Ťionarea prelucr─ârii, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opozi╚Ťie ╚Öi procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri.
Dreptul de a fi informat  ├«nseamn─â c─â ave╚Ťi dreptul de a fi informat cu privire la modul ├«n care datele dvs. sunt prelucrate ╚Öi motivul prelucr─ârii.   
Dreptul de acces  ├«nseamn─â ca ave╚Ťi dreptul de a ob╚Ťine o confirmare din partea noastr─â c─â prelucr─âm sau nu datele cu caracter personal care v─â privesc ╚Öi, ├«n caz afirmativ, acces la datele respective ╚Öi la informa╚Ťii privind modalitatea ├«n care sunt prelucrate datele. Dreptul la portabilitatea datelor  se refer─â la dreptul de a primi datele personale ├«ntr-un format structurat, utilizat ├«n mod curent ╚Öi care poate fi citit automat ╚Öi la dreptul ca aceste date s─â fie transmise direct altui operator, dac─â acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic.
Dreptul la opozi╚Ťie  vizeaz─â dreptul de a v─â opune prelucr─ârii datelor personale atunci c├ónd prelucrarea este necesar─â pentru ├«ndeplinirea unei sarcini care serve╚Öte unui interes public sau c├ónd are ├«n vedere un interes legitim al operatorului. Atunci c├ónd prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, ave╚Ťi dreptul de a va opune prelucr─ârii ├«n orice moment, ├«n mod gratuit ╚Öi f─âr─â nicio justificare, utiliz├ónd, dac─â este cazul, func╚Ťia de dezabonare inclus─â ├«n materialele de marketing.
Dreptul la rectificare  se refer─â la corectarea, f─âr─â ├«nt├órzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte. Rectificarea va fi comunicat─â fiec─ârui destinatar la care au fost transmise datele, cu excep╚Ťia cazului ├«n care acest lucru se dovede╚Öte imposibil sau presupune eforturi dispropor╚Ťionate.
Dreptul la ╚Ötergerea datelor ("dreptul de a fi uitat")  ├«nseamn─â c─â ave╚Ťi dreptul de a solicita s─â v─â ╚Ötergem datele cu caracter personal, f─âr─â ├«nt├órzieri nejustificate, ├«n cazul ├«n care se aplic─â unul dintre urm─âtoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru ├«ndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; v─â retrage╚Ťi consim╚Ť─âm├óntul ╚Öi nu exist─â niciun alt temei juridic pentru prelucrare; v─â opune╚Ťi prelucr─ârii ╚Öi nu exist─â motive legitime care s─â prevaleze; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie ╚Öterse pentru respectarea unei obliga╚Ťii legale; datele cu caracter personal au fost colectate ├«n leg─âtura cu oferirea de servicii ale societ─â╚Ťii informa╚Ťionale.
Dreptul la restric╚Ťionarea prelucr─ârii  poate fi exercitat ├«n cazul ├«n care persoana contesta exactitatea datelor, pe o perioada care ne permite verificarea corectitudinii datelor; prelucrarea este ilegal─â, iar persoana se opune ╚Ötergerii datelor cu caracter personal, solicit├ónd ├«n schimb restric╚Ťionarea; ├«n cazul ├«n care VACANTA DE VIS SRL nu mai are nevoie de datele cu caracter personal ├«n scopul prelucr─ârii, dar persoana i le solicita pentru constatarea, exercitarea sau ap─ârarea unui drept ├«n instan╚Ť─â; ├«n cazul ├«n care persoana s-a opus prelucr─ârii pentru intervalul de timp ├«n care se verific─â dac─â drepturile legitime ale operatorului prevaleaz─â asupra celor ale persoanei respective.
Drepturi legate de procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri. Persoana vizat─â are dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automat─â, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizat─â sau o afecteaz─â ├«n mod similar ├«ntr-o m─âsura semnificativ─â. Prevederile men╚Ťionate nu se aplic─â ├«n cazul ├«n care decizia:
a)       este necesar─â pentru ├«ncheierea sau executarea unui contract ├«ntre persoana vizata ╚Öi un operator de date;
b)       este autorizat─â prin dreptul Uniunii sau dreptul intern care se aplic─â operatorului ╚Öi care prevede, de asemenea, masuri corespunz─âtoare pentru protejarea drepturilor, libert─â╚Ťilor ╚Öi intereselor legitime ale persoanei vizate; sau
c)         are la baza consim╚Ť─âm├óntul explicit al persoanei vizate.
├Än cazul ├«n care, dumneavoastr─â, direct sau prin reprezentant, v─â exercita╚Ťi drepturile men╚Ťionate mai sus, ├«n mod v─âdit nefondat, nejustificat sau excesiv, ├«n special din cauza caracterului repetitiv, VACANTA DE VIS SRL poate:
-     fie s─â perceap─â o tax─â rezonabil─â, ╚Ťin├ónd cont de costurile administrative pentru furnizarea informa╚Ťiilor sau a comunic─ârii, sau pentru luarea masurilor solicitate;-     fie s─â refuze s─â dea curs cererii.
De asemenea, dumneavoastr─â v─â este recunoscut dreptul de a depune o pl├óngere ├«n fata unei autorit─â╚Ťi de supraveghere ╚Öi de a introduce o cale de atac judiciar─â. ├Än acest scop, ├«n Romania, autoritatea de supraveghere este: www.dataprotection.ro
8  Exercitarea drepturilor dumneavoastr─â
Pentru exercitarea acestor drepturi v─â pute╚Ťi adresa VACANTA DE VIS SRL prin transmiterea unei cereri scrise, datate ╚Öi semnate la adresa: Sibiu Str  Somesului 28  sau prin transmiterea unui e-mail c─âtre office@vacanta-de-vis.ro
10.5.9. Prin semnarea prezentului contract, dumneavoastr─â confirma╚Ťi c─â a╚Ťi citit, a╚Ťi fost informat(─â) corect, complet, a╚Ťi luat cuno╚Ötin╚Ťa de continutul acestui document, il ├«n╚Ťelege╚Ťi pe deplin ╚Öi sunte╚Ťi de acord cu:
-   faptul c─â prelucrarea datelor cu caracter personal, astfel cum este specificat─â ├«n legisla╚Ťia ├«n vigoare ╚Öi   ├«n prezentul document va fi efectuat─â ├«n scopul rezerv─ârii, intermedierii, ofert─ârii ╚Öi/sau comercializ─ârii serviciilor ╚Öi/sau pachetelor de servicii de c─âl─âtorie, altor servicii turistice, desf─â╚Öur─ârii evenimentelor culturale/sportive sau de alt─â natur─â, serviciilor de agrement sau c─âl─âtoriilor de afaceri;
- faptul c─â VACANTA DE VIS SRL va prelucra datele dumneavoastr─â personale doar ├«n m─âsura ├«n care acest demers este necesar scopului men╚Ťionat ├«n prezentul document, cu respectarea masurilor legale de securitate ╚Öi confiden╚Ťialitate a datelor.Pentru detalii privind prelucrarea datelor cu caracter personal de catre VACANTA DE VIS SRL  puteti accesa site-ul www.vacanta-de-vis.ro  sectiunea Politica de confidentialitate.
9   CONSIM┼ó─éM├éNTUL PARENTAL IN CONTEXTUL PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL ALE MINORILOR    (se va completa doar daca vor exista minori - beneficiari indirecti ai serviciilor contractate)
Subsemnatul(a), ............................................................., (nume ÔÇô prenume: p─ârinte / reprezentant legal / imputernicit al reprezentantilor legali), in calitate de ................................ (parinte / reprezentant legal / imputernicit al reprezentantilor legali) al minorului   ...............................................................................................in varsta.. .. ani  
al minorului   ...............................................................................................in varsta.. .. ani  
al minorului   ...............................................................................................in varsta.. .. ani  
al minorului   ...............................................................................................in varsta.. .. ani  
 prin prezenta consimt ├«n numele s─âu (lor) ca VACANTA DE VIS SRL s─â poat─â prelucra datele cu caracter personal legate de numele ╚Öi v├órsta minorului(lor), serie si numar pasaport / carte de identitate, ├«n scopul rezervarii / comercializarii pachetelor turistice / biletelor de avion al c─âror beneficiar direct sau indirect va fi minorul.

Am fost informat, am citit, am luat la cunostinta, am inteles si sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal.                                                                  
                                                                                                                                                                                            NUME TURIST ............................................................ ............................................................
SEMNATURA...............................................................................